Gry

Møt Gry, en av våre dyktige administrasjonsmedarbeidere
 
Hvor lenge har du jobbet i AJ, og hva gjorde at du fikk lyst til å jobbe hos AJ Produkter?
Siden 2019. Intervjuet var inspirerende, og jeg oppfattet både før og etter intervjuet at AJ Produkter tenkte innovativt og fulgte med, samt utviklet seg. Dette appellerte til meg (og gjør det fortsatt).
 
Hvilken bakgrunn eller arbeidserfaring har du?
Jeg har jobbet med salg og service i litt over 20 år. Jeg har hatt stillinger med personalansvar tidligere, men savner ikke dette. Jeg trives godt uten det ansvaret så lenge min leder «drar» hele avdelingen i rett retning.
 
Beskriv AJ Produkter med tre ord.
Innovativt, under utvikling og voksende.

Følg oss og bli inspirert på sosiale medier!